Saker som håller dig ifrån din tvillingsjäl

Tvillingsjälsrelationen är jämlik och oerhört kärleksfull. Den bygger inte på att den ena måste "bära" den andre, eller på något sätt "lyfta upp". Det är en harmonisk balans (på alla plan) mellan tvillingarna som förenats, där båda går bredvid varandra, stöttar varandra i det utmaningar som kommer under livets gång. Därför är det viktigt att man gjort sitt eget arbete i sig själv innan. Här har vi listat saker som håller er separerade!


-Alkohol/drogmissbruk

 Det får dig inte att vara här och nu, i dig själv, vilket är en förutsättning för att kunna förenas med sin tvillingsjäl. Ta hjälp! Din tvilling är inte den hjälpen, h*n kommer in när du är fri.

-Bitterhet och negativitet

Att kunna se på livet med kärlek och positivitet, gör att du kommer närmre återföreningen med din tvillingsjäl.

-Att döma andra/prata illa om andra. 

Det gör att dina energier vibrerar mycket lågt. Din tvillingsjäl känner då inte igen dom låga energierna. Det gäller även om du umgås med människor som dömer och pratar illa om folk. Se över vilka du har runt dig, drar dom ner dina energier?

-Att inte vara sig själv

Din tvillingsjäl känner igen dig på dina energier, vilket blir svåra att känna igen om du försöker vara någon annan än den du är. Du är perfekt precis som du är för din tvillingsjäl.

-Om du känner ilska

Är du arg på din tvillingsjäl? "Varför kan h*n inte bara förstå att det är mig h*n vill ha?" Eller "Om h*n inte tänker svara på mitt sms så kommer jag aldrig mer höra av mig!" Ilska hör inte hemma i tvillingsjälsrelationen. Förståelse och villkorslös kärlek hör hemma där.

-Rädsla

Känner du dig rädd för att öppna ditt hjärta helt och hållet, så är det med all säkerhet ett sätt att skjuta på föreningen med sin tvillingsjäl. Rädsla gör att du inte kan hålla ditt hjärta öppet och utan att hjärtat är helt och hållet öppet, kan du heller inte älska fullt ut. 

-Svartsjuka

Lever din tvillingsjäl med någon annan? Sänd dom kärlek och välönskningar, tiden kommer. Svartsjuka och avund hör inte hemma i tvillingsjälsrelationen över huvudtaget.

-Flyr din tvillingsjäl från dragningen?

Jaga inte, det får bara din tvilling att springa fortare. Stanna upp och lägg all fokus som du vill lägga på personen, lägg den på dig själv istället. Enda vägen till sin tvillingsjäl är genom sig själv. Förflytta fokuset.

-Känsla av otrygghet

.Det gör att du fokuserar på fel saker, vilket gör att du attraherar in allt det du tänker inte får hända. Känn dig trygg, vet om att det kommer bli ni en dag, när ni båda är redo. Du är trygg och allt som är menat kommer bli! Lita på att din tvillingsjäl känner exakt som du.


-Att stanna kvar i det förhållandet du är i

Det kan tänkas jobbigt att lämna, bryta upp, flytta Osv. Men för att kunna vara med din tvillingsjäl fullt ut, är det oundvikligt. Bättre att ta tjuren vid hornen direkt. Gör det oberoende på vad den andra tvillingsjälen tar för steg. Kasta dig ut, det är det som får dig att känna dig levande. 

-Obearbetade händelser från det förflutna

Ta tag i "liken i garderoben", öppna din tunga ryggsäck och släpp ut allt som tynger och påverkar dig negativt dagligen. Frid och inre harmoni hos båda tvillingarna är ett måste för att kunna återförenas.

-Föreställningar om "hur det ska vara"

 Tvillingsjälsrelationen är inte ett vanligt förhållande, det är inte som något du varit i närheten av innan. Släpp kontrollen och tanken på hur det "ska" vara, hur h*n borde vara osv. Ha ett öppet sinne, det är inte meningen att du ska kontrollera även om ditt ego vill det.

-Att lägga ansvaret på den andre tvillingen

Att skylla ifrån oss "Det är h*ns fel att vi inte kan förenas än, den behöver jobba med sig själv!" Osv. Glöm inte att ni är samma själ i grund och botten, det som din tvilling behöver jobba på, behöver även du jobba på!